The Anglo Dutch Way naar de European Boards

Z. Rahimtoola. The Anglo Dutch Way naar de European Boards. Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie, 2016, 1

 The Anglo Dutch Way naar de European Boards

Z. Rahimtoola

WIT BOEK ONHANDCHIRURGIE IN EUROPA
EUROPESE RAAD VAN HANDCHIRURGIE

Maakt het slagen voor het examen van de European Board of Hand Surgery (EHBS) iemand tot een handchirurg? Naar mijn bescheiden mening niet. Het geeft een toegewijde handchirurg echter een gevoel van academische voltooiing en persoonlijk vertrouwen met directe relevantie voor zijn of haar dagelijkse praktijk in handchirurgie. Sinds de oprichting van de Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH) in 1996 was het FESSH-examen bedoeld als "een teken van uitmuntendheid en erkenning voor het voldoen aan de hoge normen vereist door de EBHS". [1] De nadruk zou inderdaad moeten liggen op "een teken van uitmuntendheid", maar dan in de context van een individuele chirurg die klinisch is opgeleid en heeft gekozen voor een toegewijde carrière in handchirurgie. Meerdere geaccrediteerde klinische fellowships, jarenlange praktijk van handchirurgie met aantoonbare uitkomstgegevens, onderzoek en publicatie vormen allemaal aanvullende kenmerken van uitmuntendheid. Het EBHS-examen test alleen uw kennis en toewijding, maar weerspiegelt geenszins uw competentie en vaardigheid als handchirurg. Dat gezegd hebbende, is het een hulpmiddel geworden om de representatieve chirurgische verenigingen in Europa te adviseren over wie een passend niveau van handchirurgische zorg heeft bereikt. Het is ook (zij het enigszins politiek en economisch gedreven) een instrument geworden voor zowel de Britse als de Nederlandse handverenigingen om, respectvol, informeel te adviseren over wie als "praktiserend handchirurg" erkend dient te worden. Niettemin is het EBHS-examen vandaag het enige internationale examen dat beschikbaar is voor alle handchirurgen die aan bepaalde normen en strenge toelatingscriteria hebben voldaan. Deze criteria zijn goed gepubliceerd in het "Witboek over handchirurgie in Europa" [2] en het doel van dit artikel was niet om ze te herhalen of er commentaar op te geven. Het doel van deze uitgenodigde korte brief was om een ​​leidraad te geven voor het benaderen en hopelijk slagen voor het EBHS-examen met behulp van enkele van de beschikbare "Engels-Nederlandse" bronnen.

Als Europees adviseur en faculteitslid van de British Instructional Courses-commissie (British Society of Surgery of the Hand, BSSH) [3,41 en toegewijd lid van de Netherlands Society for Surgery of the Hand (NVVH) [5], bevind ik me in een unieke positie om beide kampen van het kanaal advies te geven over wat de moeite waard is om zich voor te bereiden op het EBHS-examen. Het is zeker geen "one size fits all"-strategie en elke examenvoorbereiding vereist persoonlijk maatwerk. Na indiening van uw EBHS-examenaanvraag (deadlines meestal in november) en in afwachting van uw acceptatie (meestal in januari) moedig ik u aan om zo snel mogelijk te beginnen met uw revisie voor het theoretische deel van het examen. Dit onderdeel wordt meestal in maart van het daaropvolgende jaar gehouden in een van de aangewezen EBHS erkende centra. Ik heb geen andere sleutelboeken in de referentie verstrekt dan Green's Operative Hand Surgery [6], dat wordt beschouwd als het officiële EBHS-onderzoekshandboek. Ik zou echter willen voorstellen om een ​​of twee andere leerboeken te kiezen die het beste bij uw leesstijl en leeraffiniteit passen. Overweeg zes weken voorafgaand aan het theoretische gedeelte de verschillende meerkeuze-tutorials die online worden aangeboden om uw competentie te testen (American Academy for Surgery of the Hand, AS SH en Orthobullets). [7,8] Hitpercentage van 75 tot XNUMX% op dit revisiepunt en je bent op de goede weg.

Tijdens deze fase van het leren van de theorie kan het nuttig zijn om een ​​aantal van de Britse instructiecursussen te hebben gevolgd, maar dit vormt geen compensatie voor de belangrijkere thuisstudie. Bovendien worden de cursussen twee keer per jaar gehouden in een cyclus van drie jaar, waardoor ze beter geschikt zijn voor de eindexamens van nationale orthopedische of plastische chirurgieopleidingen, waardoor ze minder aantrekkelijk zijn voor het EBHS-examen, maar verplicht zijn voor het British Hand Diploma.

Tijdens mijn dienst in de commissie en wat zeer waardevol bleek te zijn, was een mock viva voce-sessie ("proef tentamen") van het EBHS-examen dat tijdens de instructiecursussen werd gehouden. Dit bestond uit een inleidende lezing over de details van het onderzoek, voorbeeld meerkeuzevragen en een toegewijde groep senior handchirurgen die op verschillende stations onderzoek deden naar alle onderwerpen die in het EBHS-examen aan bod kwamen. Het bood de pre-examenkandidaten een prachtige gelegenheid om hun eerder opgedane kennis in een praktijkomgeving te testen volgens het format dat in deel twee van het EBHS mondeling examen is afgenomen. In de tijd tussen de theorie en de mondelinge delen van het examen (meestal gehouden in juni) moet het accent van uw revisie veranderen van leren uit het leerboek naar leren van het type discussie. Het American Journal of Hand Surgery biedt uitstekende secties over evidence-based praktijk en actuele concepten die u een goed overzicht geven van verschillende onderwerpen en verder discussiemateriaal. [7] Met dit alles in gedachten zijn de bestuursleden van de NVVH en ik in gesprek over het organiseren van soortgelijke proefexamens tijdens de voorjaarsbijeenkomsten van de Nederlandse sociëteit. Dit zou een waardevolle pre-examenervaring moeten opleveren voor de mondelingen van het EBHS-examen en u voorbereiden op de verwachte examenstijl. De voorgestelde faculteitsleden van dit gesimuleerde EBHS-examen zijn allemaal lid van de vereniging en hebben verschillende orthopedische en plastische chirurgie-achtergronden die in het verleden al geslaagd zijn voor het EBHS-examen.

Ik hoop dat deze breakout-sessies tijdens de vergaderingen net zo nuttig en heilzaam zullen zijn voor alle Nederlandse/Benelux-leden als in Manchester en ik moet nog steeds een kandidaat ontmoeten die de sessies niet leuk vond. Wat voor ons op de BSSH begon als een gratis proefexamen, is onlangs uitgegroeid tot een betaalbare tutorial met een maximaal aantal afgevaardigden uit heel Europa om tegemoet te komen aan het overweldigende enthousiasme.

Tot slot: het behalen van het EBHS-examen is een sociaal-professionele uitdaging voor iedereen die erover nadenkt, maar het is misschien wel het leukste lees-, academisch bevredigende en hopelijk laatste examen dat je ooit nog zult afleggen.

Veel succes!

REFERENTIES

  1. M. Calcagni. Het European Board of Hand Surgery Examination. Journal of Hand Surgery (Europese editie). 2013;692-5.
  2. FESSH. Witboek over handchirurgie in Europa EBHS. FESSH, 20131-17.
  3. BSSH. British Society for Surgery of the Hand, www.bssh.øc.uk
  4. www.jhs.sagepub.com 5. NVvH. Nederlandse Vereniging voor Chirurgie van de Hand, www.handchirurgie.nl
  5. Green's operatieve handchirurgie 6e editie.
  6. unvw.jhandsurg.org
  7. www.orthobullets.com

 CORRESPONDENTIEADRES

 ZO Rahimtoola MD, FRCS, PhD, EHBS-diploma

Orthopedisch handchirurg, Royal Berkshire Hospital, VK