VRIJWARING

 

Laatst bijgewerkt 04 juli 2022

WEBSITE DISCLAIMER

De informatie verstrekt door Dr. Zulfi Rahimtoola ('wij', 'ons' of 'onze') op https://zulfirahimtoola.com/ (de 'Site') en onze mobiele applicatie is alleen voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de site en onze mobiele applicatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de site of onze mobiele applicatie. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN WIJ ENIGE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF ONZE MOBIELE APPLICATIE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE OP DE SITE EN ONZE MOBIELE APPLICATIE. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE MOBIELE APPLICATIE EN UW VERTROUWEN OP ALLE INFORMATIE OP DE SITE EN ONZE MOBIELE APPLICATIE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

 

EXTERNE LINKS DISCLAIMER

De Site en onze mobiele applicatie kunnen links bevatten (of u kunt via de Site of onze mobiele applicatie worden verzonden) naar andere websites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van derden of links naar websites en functies in banners of andere advertenties. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, toereikendheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN DIE VIA DE SITE OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME IS GEKOPPELD, ZIJN GEKOPPELD. WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET CONTROLEREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

 

PROFESSIONELE DISCLAIMER

De site kan en bevat geen medisch/gezondheidsadvies. De medische/gezondheidsinformatie wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Daarom raden we u aan om, voordat u actie onderneemt op basis van dergelijke informatie, de juiste professionals te raadplegen. Wij geven geen enkel medisch/gezondheidsadvies. HET GEBRUIK OF VERTROUWEN VAN ENIGE INFORMATIE OP DE SITE OF ONZE MOBIELE APPLICATIE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

GETUIGENISSEN DISCLAIMER

De Site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de echte ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor die specifieke gebruikers en hoeven niet noodzakelijk representatief te zijn voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. We beweren niet, en u mag er ook niet vanuit gaan, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VERSCHILLEN. 

De getuigenissen op de site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld voordat ze worden geplaatst. Ze verschijnen letterlijk op de site zoals opgegeven door de gebruikers, behalve voor de correctie van grammaticale of typefouten. Sommige getuigenissen zijn mogelijk ingekort omwille van de beknoptheid waar de volledige getuigenis externe informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek.

De meningen en meningen in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze meningen en meningen. We zijn niet gelieerd aan gebruikers die getuigenissen leveren, en gebruikers worden niet betaald of anderszins gecompenseerd voor hun getuigenissen.