Oxford en Leiden geven cursus traumachirurgie aan hand en pols

E. van den Brink, Oxford en Leiden geven cursus traumachirurgie aan de hand en pols, Journal of Leids Universitarir Medical Centre, 11 juli 2009, nummer 6

Oxford en Leiden geven cursus traumachirurgie aan hand en pols

 

Hand in hand

 

Op 25 mei organiseerde de afdeling Orthopedie van het LIJMC samen met orthopedie uit Oxford een speciale cursusdag over traumachirurgie aan hand en pols. De deelnemende orthopedie en orthopedie in opleiding waren zeer enthousiast, dus het initiatief krijgt zeker een vervolg. door Els van den Brink foto Marc de Haan

 

Sinds 1946 heeft Leiden een stedenband met Oxford in Engeland. Beide steden zijn universiteitssteden en hebben beide een groot universitair medisch centrum. Meer dan 7,000 mensen hebben in de loop der jaren deelgenomen aan gemeenschapsactiviteiten. Maar het LUMC had tot nu toe nog nooit concreet gebruik gemaakt van deze twinning. Zulfi Rahimtoola, handchirurg in Oxford (en opgeleid in het LUMC) en orthopedisch chirurg dr. Huub van der Heide (Orthopedie) nam het initiatief voor een gezamenlijke hands-on cursus op het gebied van traumachirurgie aan hand en pols, waarin studenten behalve colleges ook praktijkgericht chirurgisch onderwijs volgen in de snijzaal. Van der Heide legt uit: “Er is een tekort aan training op dit niveau. Er wordt veel geoefend met platen en schroeven op plastic botten, maar dan houd je geen rekening met de zachte weefsels die er in het echte leven omheen zitten, zoals als zenuwen en pezen.” In deze cursus werd daar veel aandacht aan besteed.

 

Betere voorzieningen

De organisatoren kozen er bewust voor om de cursus in Leiden te houden en niet in Oxford, vooral vanwege de chirurgische opleiding in de snijzaal. "In Engeland is dat juridisch een stuk lastiger en zijn daar veel minder mensen die hun lichaam na overlijden ter beschikking stellen aan de wetenschap", legt Van der Heide uit. Het LUMC beschikt over zeer goede faciliteiten voor chirurgische opleidingen. Zo zijn er operatielampen met een camera, zodat leerlingen op een scherm mee kunnen kijken als een docent iets doet. Voor deze gelegenheid was er zelfs rôntgen-apparatuur aanwezig in de uitsnijruimte. Aan de cursus mochten zes studenten uit Leiden en zes studenten uit Oxford deelnemen.

 

Territoriale strijd

Traumachirurg Kees Bartlema was één van de vier sprekers tijdens de cursusdag. Bartlema: "In Nederland is dat nog wel eens

 

Figuur 1 Chirurgische training tijdens de cursus

 

een soort territoriale strijd gaande tussen orthopedische en traumachirurgen over wie botbreuken moet behandelen. Bij het LUMC werken we daarentegen heel constructief samen. Zo volgen we elkaars trainingen en werken we ook nauw samen in de directe patiëntenzorg, zoals in het multidisciplinaire handtraumateam.” En dus ook tijdens deze cursus.

Hij behandelde de twee meest voorkomende hand- en polsbotbreuken: in de pols en de carpale botten. Zo oefenden de studenten een operatie via de binnenkant van de pols. Van der Heide: “Er zijn veel belangrijke structuren zoals vaten, pezen en zenuwen richting de hand. Om een ​​breuk te herstellen, moet je een pad naar het bot kiezen zonder die structuren te beschadigen. Tijdens de training kunnen we dit mooi demonstreren, na waarmee de artsen kunnen oefenen. Ook maken ze kennis met nieuwe implantaten." Bartlema vult aan: “De orthopeden uit Oxford zijn zeer ervaren. Ze konden veel uitleg geven die verder ging dan de leerboeken, met praktische tips en trucs, en waarschuwden voor valkuilen.” Tijdens de operatietraining konden de studenten deze kennis direct in de praktijk brengen.

 

Wordt vervolgd

Bartlema en van der Heide verwachten dat de koers op meerdere manieren wordt voortgezet. Het is in ieder geval de bedoeling om de opleiding over één of twee jaar te herhalen. Daarnaast zou de cursus ook kunnen leiden tot een uitwisseling van studenten en artsen in opleiding tot specialist (AIOS). Bartlema: “Netwerken was ook een belangrijk aspect van de cursus. In Oxford wordt veel traumachirurgie gedaan, terwijl in Leiden meer secundaire handchirurgie plaatsvindt, bijvoorbeeld bij reumapatiënten. Een uitwisseling van AIOS zou de patiëntenzorg ten goede kunnen komen. Afspraken zijn hierover al gemaakt met verschillende AIOS uit zowel Leiden als Oxford."