Bedankt en dankbaarheid (Testimonial)

Van: LF
Verzonden: 08 maart 2021 16:29
Aan: MW
Onderwerp: LF - Patiënt van de heer Rahimtoola

Deze e-mail is bedoeld om mijn dank en grote dank uit te spreken aan de heer Rahimtoola die op 17 november 2020 een radiale osteotomie aan mijn linkerpols heeft uitgevoerd. 

Ik werd doorverwezen naar meneer Rahimtoola die ongelooflijk was in termen van zijn zorg, ondersteuning, begeleiding….

….mijn partner meenemen om inzicht te krijgen in de operatie.

Deze reden hiervoor was omdat ik extreem bang en ongerust was over de operatie…..

De benadering van de heer Rahimtoola was echt heel bijzonder, erg aardig en gemakkelijk om mee te praten en gaf me nooit het gevoel dat ik hem op enigerlei wijze lastig viel. Hij nam altijd de tijd om naar mijn angsten en zorgen te luisteren en legde bij elke gelegenheid uit wat erbij kwam kijken...

Ik wil de heer Rahimtoola nogmaals bedanken voor zijn zeer professionele en persoonlijke benadering. Hij is een uitstekende adviseur en ik ben erg blij dat ik de moed had om door te gaan en de operatie te ondergaan. 

Hij blijft mijn vooruitgang volgen en ik heb het geluk zijn patiënt te zijn.

vriendelijke groeten

mevrouw LF